wat kunnen organisaties doen aan vitaliteit en gezondheid van medewerkers?

In gesprek met eindverantwoordelijken, managers en medewerkers is mij opgevallen dat organisaties heel verschillend reageren op het vitaal houden van medewerkers. Hieronder geef ik voorbeelden van preventieve en ziekmakende acties en besluiten. Fit en vitaal houden van medewerkers om ziekteverzuim te voorkomen, is een mooi uitgangspunt. Fit en vitaal houden van medewerkers om als bedrijf op een gezonde manier te kunnen werken en groeien is nog mooier. Daarom hieronder mijn 3-stappenplan voor organisaties om gezond en vitaal te blijven.

Wat doen ziekmakende organisaties?

Ik noem even een extreme variant, de ouderwetse organisaties. Zij denken geen aandeel te hebben in de ziekte of gezondheid van de medewerker. Wat kenmerkt hen?

 • Zij doen weinig tot niets aan preventie en als mensen vaak ziek zijn, zoeken ze naar aanleidingen om een dossier op te bouwen om een ontslagprocedure te starten. Het onderlinge vertrouwen is ver te zoeken.
 • De functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere bilaterale gesprekken zijn puur werkinhoudelijk.
 • Medewerkers worden beloond voor vooraf gestelde en elk jaar hoger wordende omzetdoelstellingen. Dit beloningssysteem lokt onderlinge competitie uit, wat de organisatie als noodzakelijk onderdeel ziet om medewerkers gemotiveerd te houden.
 • Ze vinden dat medewerkers die burn-out zijn daar alleen zelf schuldig aan zijn. Als er contact is met de zieke medewerker, vragen ze vrijwel meteen: “wanneer denk je dat je weer kunt komen werken?”. Ze vragen zich openlijk af of deze medewerker wel op de juiste werkplek zit. Als iets de medewerker veel stress geeft en daarmee funest is voor herstel van een burn-out…
Ik moet zeggen dat ik dit type organisatie gelukkig steeds minder tegen kom.

Wat doen gezonde organisaties?

Ik kom ook organisaties tegen die preventief werken en die ervan uit gaan dat zij een aandeel hebben in de ziekte en gezondheid van medewerker. Dit is een verademing voor iedereen. Wat doen zij:

 • Zij voeren bij drie keer kort verzuim van medewerkers een verzuimgesprek met de medewerker om te checken hoe het met iemand gaat om te achterhalen van de onderliggende reden van het verzuim is en wat daar aan gedaan kan worden (door de organisatie én door de medewerker).
 • Er is veel contact tussen medewerker en leidinggevende (en eventueel met de HR afdeling) over uitdagingen en nieuwe stappen in het werk en over of iemand nog op de juiste plek zit.
 • Bilaterale gesprekken zijn zowel werkinhoudelijk als werkpersoonlijk (hoe ervaar je het werk? Waar loop je als persoon tegenaan?).
 • Als iemand burn-out is, schakelen ze tijdig de bedrijfsarts in, regelen begeleiding en houden geregeld contact met de medewerker. Er zijn gesprekken over wat anders of beter kan vanuit medewerker en organisatie.
 • Zij stellen een vitaliteitsmanager aan en zorgen ervoor dat medewerkers en management ondersteund worden in het vitaal houden van medewerkers en voorkomen van uitval.

Hoe een organisatie vitaal houden?

Om een bedrijf of organisatie vitaal te houden, kan men drie dingen doen:

 1. Zorg dat medewerkers weten hoe ze met behoud van energie hun werk kunnen afkrijgen. Geef ze uitleg en handvatten hoe ze met werkdruk om kunnen gaan en hun accu gevuld kunnen houden.
 2. Zorg dat leidinggevenden de signalen bij medewerkers herkennen op de weg van gezond naar burn-out. Geef ze uitleg wat er gebeurt bij medewerkers als ze roofbouw plegen. Geef ze handvatten hoe ze medewerkers productief kunnen houden en leer grenzen te herkennen en bespreken.
 3. Ondersteun medewerkers die ‘tegen het randje’ aanlopen om burn-out te voorkomen. Geef medewerkers die loyaal zijn maar ook snel hun grenzen overschrijden de juiste tools om het tij te keren, zodat ze weten hoe ze hun werklast kunnen ombuigen naar werklust.

Met deze drie stappen zorg je er als organisatie of bedrijf voor dat medewerkers structureel productief en gezond blijven. Een hoog ziekteverzuim belast de niet-zieken extra; je komt in een vicieuze cirkel. Medewerkers die goed in hun vel zitten en bijtijds hun accu opladen, blijken minder fouten te maken, creatiever te zijn en een groter probleemoplossend vermogen te hebben, dan medewerkers die almaar doorgaan.

Vind je dit in jouw organisatie ook belangrijk? Stuur deze email door naar je HR- of verzuim adviseur.

Mocht je geïnteresseerd zijn om jouw eigen plan voor een duurzame en gezonde organisatie te willen bespreken, dan nodigen we je graag uit voor een gesprek.

In dit gesprek krijg je persoonlijke inspiratie, ideeën en kennis aangereikt over de mogelijkheden voor een productieve en gezonde organisatie. Ik help je graag.

Bellen mag natuurlijk ook: 075-77 202 56.

Op een gezonde organisatie!

©Anita Roelands

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor manager en professionals die hun accu gevuld willen houden en hun stress en werkdruk de baas blijven, zodat ze met plezier hun werk kunnen doen en ook nog privétijd overhouden..

Wil je meer artikelen ontvangen met tips hoe je stress en werkdruk de baas wordt en je accu gevuld houdt, zodat je fit en fluitend naar je werk gaat? Meld je dan in de rechterkolom hiernaast aan voor de nieuwsbrief en ontvang het gratis e-book "Burn-out ontmaskerd" vol met tips en handvatten hoe je een burn-out kunt voorkomen. (persoonlijke gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet doorgegeven aan derden)

 

Wil je dit artikel delen op LinkedIn of Facebook?