Wil je Anita boeken als spreker?
Neem contact op via 075-7720256 of anita@roelandscoaching.nl

Hoe blijf je vitaal aan het werk?
korte inspiratieworkshop voor alle medewerkers over de 1e signalen van stress, overbelasting en burn-out

Er zijn heel veel misverstanden over wat een burn-out is en hoe het zich opbouwt. Hierdoor denken we nog steeds dat burn-out tussen de oren zit, dat mensen die het krijgen zwak zijn en dat het "mij niet zal overkomen".

Ook is er veel taboe rondom het erkennen van signalen van belast zijn of vermoeidheid. Liever lossen we het in stilte op en zorgen we er voor dat anderen het niet merken.

Dit kan echter maken dat we ons allemaal "groot" houden, niemand het aangeeft als de hoeveelheid taken even te veel is en dat we het steeds snellere tempo als normaal gaan beschouwen. Er ontstaan ook misverstanden over werknormen: "als iedereen 's avonds de email beantwoordt, zal ik het ook maar doen" en "als iedereen luncht achter zijn bureau, dan hoort het blijkbaar zo".

Dit kan echt anders! En beter.

Als je wilt dat medewerkers eerder (en vooral op tijd!) hun signalen van vermoeidheid en overbelasting leren (h)erkennen en op een gezonde en verantwoorde manier productief blijven, kun je ze daarbij helpen door ze de juiste tools en taal aan te reiken. Van daaruit is er veel meer mogelijk wat betreft andere interventies om bewustzijn en aandacht op gezondheid in de organisatie te vergroten.

Wil je gezondheid en burn-outpreventiebeleid structureel invoeren in de organisatie en onderdeel laten uitmaken van het DNA van de organisatie? Begin dan met een korte workshop voor alle medewerkers waarin voorlichting gegeven wordt over hoe medewerkers de eerste signalen van te grote belasting kunnen herkennen.

Deze signalen kunnen namelijk nog gemakkelijk en door de medewerker zelf omgebogen worden, zonder grote ingrepen. Ingrijpen op signalen die langere tijd genegeerd zijn, vraagt veel meer stuurmanskunst en is lastiger voor zowel medewerker als leidinggevende.

Het voordeel van voorlichting aan grote groepen medewerkers is:

  • in korte tijd leren medewerkers signalen bij zichzelf en collega's herkennen
  • in korte tijd leert iedereen dezelfde tools en taal kennen over het herkennen van signalen en bespreken van signalen
  • het doorbreekt de mogeljike taboesfeer die er in de organisatie is rondom het bespreken van signalen van overbelasting
  • het ruimt de misverstanden over stress, burn-out en overbelasting op
  • mensen die zich overbelast voelen of de mensen die ziek thuis zitten vanwege burn-out krijgen meer begrip
  • medewerkers kunnen eerder en pro-actief ingrijpen bij de eerste signalen van grote drukte en overbelasting
  • het creert een platform voor andere gezondheids- en preventieinterventies
  • het schept ruimte om gezondheids- en preventiebeleid structureel door te voeren

wat houdt het in?

In een bijeenkomst van 1,5 uur krijgen medewerkers kennis en informatie afgewisseld met interactieve elementen en opdrachten die twee aan twee uitgevoerd worden. Tevens is er een vervolg door middel van een buddyprogramma en opdrachten.

Het programma bevat:
1. Informatie overdracht over stress, overbelasting en burn-out: wat is het, wat gebeurt er bij stress en werkbelasting en hoe ontstaat het? Inclusief misverstanden over burn - out en waarom je de signalen niet goed herkent.
2. Leren herkennen van signalen door middel van herkenningsmethodiek in 4 fasen van gezond naar burn-out.
3. Herkennen van signalen bij collega’s. Benoemen van signalen bij anderen, waaraan zie je het?
4. Waarom we over onze grenzen (signalen) heen gaan, zodat medewerkers dit kunnen gaan herkennen.
5. Wat je kunt doen om burn-out te voorkomen. Tips en uitwerken van deze tips.

Wat kost de voorlichtingsworkshop "hoe blijf je vitaal aan het werk?"?
De voorlichtingsworkshop is bedoeld om grote groepen medewerkers (50 tot 100 medewerkers) in korte tijd de signalen van overbelasting en hun eigen grenzen te leren (h)erkennen. De investering is €49,- per medewerker. Een burn-out kost gemiddeld meer dan €60.000,- per jaar, nog los van extra inhuur!

Wil je graag overleggen wat deze workshop voor je organisatie kan betekenen? Check of jouw vraag aansluit bij dit programma. Neem contact met me op via 075-7720256 of via anita@roelandscoaching.nl